Plaatsingscriteria

 • Het inschrijven van uw kind voor de dagopvang van Kiddo Care kan vanaf het moment dat u 12 weken zwanger bent.
 • Het inschrijven van uw kind voor de Buitenschoolse opvang (Voor en/of Na- schoolse opvang) kan vanaf het moment dat het kind twee jaar geworden is.
 • De inschrijving is pas officieel, wanneer zowel de directie van Kiddo Care, als één van de ouders de overeenkomst ondertekend heeft.
 • De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen is bepalend voor de volgorde op de wachtlijst.
 • De minimale leeftijd voor plaatsing binnen de dagopvang is 10 weken.

De volgorde van plaatsingen binnen Kiddo Care is als volgt vastgelegd:

 1. Kinderen die reeds opgevangen worden binnen Kiddo Care en die willen uitbreiden en/of opvangdagen willen wijzigen.
 2. Broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds opvang binnen Kiddo Care genieten.
 3. Kinderen die nieuw aangemeld worden bij Kiddo Care.

Bijzonderheden:

 • Wanneer een kind slechts gedeeltelijk geplaatst kan worden, gaat de opvang op de mogelijke dag(en) reeds van start en blijft het kind op de wachtlijst staan voor die (mid)dagen dat plaatsing nog niet mogelijk is.
 • Een kind dat vanuit de dagopvang naar school gaat en hierbij aaneengesloten gebruik wil maken van de BSO, wordt gezien als een wijziging in opvang.
 • Kiddo Care hanteert een opzegtermijn van één maand voor het opzeggen van een gedeelte van de vaste opvang, zoals een dag of dagdeel.
 • Kiddo Care hanteert een opzegtermijn van twee maanden voor het opzeggen van de gehele opvang. De opvang dient schriftelijk/per email te worden opgezegd.