Algemene informatie

Onder dit kopje vindt u meer informatie over een aantal vaste zaken die meer inzicht geven in de dagelijkse gang van zaken bij Kiddo Care.

Zo kunt u de tarieven opzoeken, maar ook meer lezen over onze flexibiliteit en de blokdelen die we bieden. De warme maaltijd, onze digitale overdracht maar ook praktiche zaken zoals de sluitingsdagen en de criteria om uw kindje te plaatsen.