Achterwachtregeling

Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk geregeld zijn zodat een leidster hierop terug kan vallen in geval van extreme calamiteiten binnen het kindercentrum.

Deze achterwacht hoeft niet in het pand zelf aanwezig te zijn, maar moet binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. Kiddo Care  maakt voor de achterwacht gebruik van haar nevenlocatie de BSO in Hedel. Natuurlijk zijn Julie-Ann en Stefan zelf ook altijd bereikbaar en tijdens openingstijden zo veel mogelijk in de nabijheid van het kindercentrum.

Tevens zijn de ouders van een van de collega’s als achterwacht beschikbaar in nood situaties. Zij wonen op 5 minuten loopafstand van de hoofdlocatie van Kiddo Care en Hedel en dus op 10 minuten loop en 5 minuten rij afstand van de BSO locatie in Hedel.

Op de verschillende locaties hangen op een centrale plaats de gegevens en de telefoonnummers van de andere locaties en van de beide andere contactpersonen, Julie-Ann & Stefan in geval van een noodsituatie.

De telefoonnummers van de huisartsen (post) en eventuele meest nabije tandarts staan hier ook op vermeld.