Tarieven buitenschoolse opvang 2019

Uurtarief NSO                                                                     € 7,50

Uurtarief VSO                                                                      € 7,75

Uurtarief reservering vakantie opvang                            € 7,50

Uurtarief van enkel het vakantie pakket                           € 7,75

Uurtarief incidentele opvang                                             € 7,75

Uurtarief vervroegde opvang                                            € 9,50 (afname per half uur)

Deelname warme maaltijd per keer                                  € 3,75

Er worden geen inschrijfkosten berekend.

Alle genoemde tarieven zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso voorafgaand aan de te genieten opvangmaand. Rondom de 29e of 303 van de voorafgaande maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Kiddo Care adviseert altijd contact op te nemen voor het aanvragen van een maatwerkofferte voor een combinatie van dag(en)delen.

Kiddo Care hanteert een minimale afname van 1 middag BSO per week. Afname van opvang per uur is niet mogelijk.

Opvang geschiedt gewoonlijk tussen 14.30 uur of 15.30 uur en 18.30 uur afhankelijk van de verschillende schooltijden.

Er kan gekozen worden voor de mogelijkheid in- of exclusief vakantie opvang.

Exclusief vakantie opvang houdt in dat er tijdens de schoolvakanties geen plaatsje in de vakantie-opvang wordt vrijgehouden voor uw kind. (Incidentele) vakantie-opvang kan minimaal 4 weken vooraf worden aangevraagd via planning@kiddocare.nl

Inclusief vakantie-opvang houdt in dat er op de vaste opvangdagen van uw kind tijdens de 10 vakantieweken altijd een plaatsje wordt vrijgehouden. De kosten voor de opvang tijdens deze dagen worden over 10 weken berekend (een kind komt eigenlijk nooit alle 12 vakantie weken) en over 12 maanden verspreid.

Gereserveerde vakantie opvangdagen zijn eventueel ook inzetbaar tijdens studiedagen van de verschillende basisscholen.

Aanvragen van (incidentele) extra opvang is altijd mogelijk, via planning@kiddocare.nl

Afmelden van deze extra opvang kan kosteloos tot maximaal één week van te voren.

Ruilen kan maximaal 5 maal per jaar kosteloos, daarna wordt per aanvraag € 5,00 administratieve kosten in rekening gebracht op uw factuur. Ruilen van opvang kan alleen tegen dezelfde opvangvorm, dus VSO kan worden geruild tegen VSO en NSO tegen NSO.

De prijzen zijn inclusief een eventuele broodmaaltijd (tijdens vakanties of bij schooltijden tot 12.00 uur of 12.30 uur), vers biologisch fruit, verantwoorde tussendoortjes en drinken. Afwijkende/dieet producten dienen zelf te worden meegebracht.

Voor € 3,75 per keer kan een kind structureel of incidenteel deelnemen aan de warme maaltijd! Vraag naar de voorwaarden via info@kiddocare.nl

Het is mogelijk om op structurele basis voor (dagopvang en) BSO vervroegde openingstijden aan te vragen. We kunnen op aanvraag (structureel of incidenteel) om 7.00 uur open gaan, de meerkosten hiervoor, ziet u bovenaan dit document.

Blokdelen

Kiddo Care werkt met blokdelen. Aan het einde van een hele opvang(mid)dag kunt u kiezen voor een gewenste ophaaltijd: 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur of 18.30 uur. Deze legt Kiddo Care van tevoren samen met u vast. Zo betaalt u alleen voor de werkelijke opvangtijd.

Voorwaarden blokdelen:

  • Kinderen die deelnemen aan de warme maaltijd kunnen niet voor 17.30 uur worden opgehaald.
  • Bij incidentele extra (dag)opvang is het van belang de opvangtijden/ophaaltijd duidelijk vooraf door te geven. Aanvragen kan via planning@kiddocare.nl
  • Zowel handmatig/schriftelijk, als via het software programma Gloryosa, worden de kinderen dagelijks (in-) en uitgeklokt door de leidster van de groep.
  • Een kind kan kosteloos tot 10 minuten na de afgesproken ophaaltijd worden opgehaald.
  • Afname van een blokdeel vakantieopvang is niet mogelijk bij de afname van dagdelen! Hiervoor wordt altijd 5,5 uur gerekend.
  • Bij incidentele extra (vakantie)opvang is het van belang de opvangtijden/ophaaltijd duidelijk vooraf door te geven. Aanvragen kan via planning@kiddocare.nl
  • Bij (incidenteel of structureel) te laat ophalen, tot meer dan 10 minuten na de afgesproken ophaaltijd, wordt altijd automatisch de gehele middag tot 18.30 uur in rekening gebracht. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt!
  • Vragen of opmerkingen m.b.t. de blokdelen en/of het uitklokken van de kinderen kunnen gesteld worden aan de leidinggevende (niet aan de groepsleiding).
  • LET OP! Het werken met blokdelen kan consequenties hebben voor uw kinderopvangtoeslag! Mede daarom werken we met vast blokdelen die vooraf dienen te worden vastgelegd. Geef deze wijziging in het aantal uren aan de belastingdienst door zodat u maandelijks het rechtmatige bedrag ontvangt en geen verrekening achteraf krijgt.

De prijs voor buitenschoolse opvang per maand wordt berekend door de prijs per week te vermenigvuldigen met het aantal weken per jaar dat opvang genoten wordt, namelijk 40. Vervolgens wordt dit bedrag per jaar gedeeld door het aantal maanden, namelijk 12.

Bij reservering vakantie opvang wordt met 10 opvangweken gerekend.

 

 

 

De prijzen die in eerder vermeld staan zijn bruto prijzen. De belastingdienst kan middels de kinderopvangtoeslag bijdragen in deze kinderopvangkosten.

De rijksnorm voor buitenschoolse opvang bedraagt voor 2019: € 6,89 per uur. In 2018 was dit € 6,95 per uur. De rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de tegemoetkoming van de Belastingdienst wordt berekend. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie.

Let op! Voor de buitenschoolse opvang geldt dat over maximaal 70% van de gewerkte uren van de minstwerkende ouder kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. ZZP'ers en andere zelfstandige beroepen dienen de door hen gewerkte uren te kunnen aantonen.

Het landelijk registratie nummer van de buitenschoolse opvang De avonturiers van          Kiddo Care is: 109888303