Tarieven dagopvang 2019

Uurtarief structurele dagopvang               € 8,00

Uurtarief incidentele dagopvang               € 8,25

Uurtarief schoolwekenpakket                    € 8,25

Uurtarief vervroegde opvang                    € 9,50 (afname per half uur)

Deelname warme maaltijd incidenteel      € 3,50

Er worden geen inschrijfkosten berekend.

Alle genoemde tarieven zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso voorafgaand aan de te genieten opvangmaand. Rondom de 29e of 30e van de voorgaande maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Kiddo Care adviseert altijd contact op te nemen voor het aanvragen van een maatwerkofferte voor een combinatie van dag(en)delen.

Kiddo Care hanteert een minimale afname van 1 hele dag dagopvang. Losse dagdelen zijn alleen mogelijk in combinatie met deze vaste hele dag, of als incidentele/extra opvang.

Afname van losse dagdelen kan alleen op woensdagen en vrijdagen.

Afname van opvang per uur is niet mogelijk.

Opvang geschiedt gewoonlijk tussen 7.30 uur en 18.30 uur.

De tarieven worden berekend over 50 kalenderweken per jaar. Deze overige 2 vakantie weken worden niet gefactureerd.

Tevens is het mogelijk voor dagopvang om gebruik te maken van het schoolwekenpakket. Er wordt dan gerekend met 40 schoolweken waarin uw kind gebruikt maakt van de dagopvang van Kiddo Care.

De prijzen zijn inclusief Nutrilon of Friso standaard I en II, pampers luiers maat 2 tot en met 6 en bijbehorende verzorgingsproducten. Maaltijden tussen de middag, vers biologisch fruit, verantwoorde tussendoortjes en drinken. Afwijkende/ dieet producten dienen zelf te worden meegebracht.

Voor € 3,50 per keer kan een kind structureel of incidenteel aan het einde van de middag deelnemen aan de warme maaltijd! Vraag ons naar de voorwaarden.

Verder is het mogelijk om op structurele basis voor dagopvang (en BSO) vervroegde openingstijden aan te vragen. We kunnen op aanvraag (structureel of incidenteel) om 7.00 uur open gaan, de meerkosten hiervoor, leest u hieronder.

Ruilen kan maximaal 5 maal per jaar kosteloos, daarna wordt per aanvraag € 5,00 administratieve kosten in rekening gebracht op uw factuur. Ruilen van opvang kan alleen tegen dezelfde opvangvorm, dus een dag of dagdeel kan worden geruild tegen een andere dag of dagdeel binnen dezelfde kalendermaand.

Afmelden van extra/incidenteel aangevraagde opvang kan kosteloos tot maximaal één week van te voren.

Blokdelen

Kiddo Care werkt met blokdelen. Aan het einde van een hele opvang(mid)dag kunt u kiezen voor een gewenste ophaaltijd: 17.00 uur, 17.30 uur, 18.00 uur of 18.30 uur. Deze legt Kiddo Care van tevoren samen met u vast. Zo betaalt u alleen voor de werkelijke opvangtijd.

De opvangdag start voor altijd om 7.30 uur, aan het begin van de dag kunnen er geen blokdelen gekozen worden. Hier kiezen we voor om zo de continuïteit voor groepsleiding en kinderen te behouden.

Voorwaarden blokdelen:

  • Afname van een blokdeel dagopvang is niet mogelijk bij de afname van dagdelen! Hiervoor wordt altijd minimaal 5,5 uur gerekend.
  • Kinderen die deelnemen aan de warme maaltijd kunnen niet voor 17.30 uur worden opgehaald.
  • Bij incidentele extra (dag)opvang is het van belang de opvangtijden/ophaaltijd duidelijk vooraf door te geven. Aanvragen kan via planning@kiddocare.nl
  • Zowel handmatig/schriftelijk, als via het software programma Gloryosa, worden de kinderen dagelijks (in-) en uitgeklokt door de leidster van de groep.
  • Een kind kan kosteloos tot 10 minuten na de afgesproken ophaaltijd                 worden opgehaald.
  • Bij (incidenteel of structureel) te laat ophalen, tot meer dan 10 minuten na de afgesproken ophaaltijd, wordt altijd automatisch de gehele dag à 11 uur in rekening gebracht. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.
  • Vragen of opmerkingen m.b.t. de blokdelen en/of het uitklokken van de kinderen kunnen gesteld worden aan de leidinggevende (niet aan de groepsleiding).
  • Wijzigen van blokdeeltijden kennen geen opzegtermijn.
  • LET OP! Het werken met blokdelen kan consequenties hebben voor uw kinderopvangtoeslag! Mede daarom werken we met vast blokdelen die vooraf dienen te worden vastgelegd. Geef deze wijziging in het aantal uren aan de belastingdienst door zodat u maandelijks het rechtmatige bedrag ontvangt en geen verrekening achteraf krijgt.

De  prijs per maand wordt berekend door de prijs per week te vermenigvuldigen met het aantal weken per jaar dat opvang genoten wordt, namelijk 50. Vervolgens wordt dit bedrag per jaar gedeeld door het aantal maanden, namelijk 12.

De prijs per maand bij afname van het schoolwekenpakket wordt berekend door de prijs per week te vermenigvuldigen met het aantal weken per jaar dat opvang genoten wordt, namelijk 40.

De rijksnorm voor dagopvang bedraagt voor 2019: € 8,02 In 2018 was dit € 7,45 per uur.  De rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de tegemoetkoming van de Belastingdienst wordt berekend. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie.

Let op! Voor de dagopvang geldt dat over maximaal 140% van de gewerkte uren van de minstwerkende ouder kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. ZZP'ers en andere zelfstandige beroepen dienen de door hen gewerkte uren te kunnen aantonen.

Het landelijk registratie nummer van de dagopvang van Kiddo Care is: 372387494