Duurzaam & milieubewust

Duurzaamheid is een steeds vaker gehoord en terugkerend item in onze samenleving en dus ook binnen de kinderopvang. Kiddo Care vindt duurzaamheid erg belangrijk en streeft heel bewust duurzaam gedrag na, op alle vlakken.

Maar allereerst, wat is nu eigenlijk duurzaamheid of duurzaam gedrag in de kinderopvang?

De meeste mensen denken hierbij direct aan afvalscheiding, maar duurzaam is ook:

*Kiezen voor biologisch, ecologisch, fairtrade en seizoens- en streekgebonden producten.

*Oog hebben voor het belang van natuurbeleving binnen de ontwikkeling van het (jonge) kind.

*Rust en ruimte creëren van waaruit kinderen zichzelf op eigenwijze kunnen ontplooien.

*Kinderen zelf grenzen en gevaren laten ontdekken.

*Keuzes maken vanuit respect voor natuur, milieu en onze toekomstige generaties.

*Bij aanschaf van (nieuwe) producten kiezen voor duurzame kwaliteit en/of alternatieven.

*Investeren in duurzame huisvesting en fitte, betrokken actieve medewerkers.

*Streven naar klimaat neutrale bedrijfsvoering en een zo klein mogelijke voetafdruk/footprint.

 

Duurzaam ondernemen in de kinderopvang is niet alleen goed voor het milieu en de toekomst van onze kinderen maar bovenal leuk om te doen, kwaliteit verhogend én kostenbesparend.

Kiddo Care streeft duurzaamheid en duurzaam gedrag op vele fronten na, door bijvoorbeeld;

*Kinderen te betrekken bij het afval scheiden en het gescheiden afval samen met de kinderen naar de verschillende afvalpunten te brengen.

*Lichten en verwarming uit te doen in ruimtes die niet gebruikt worden.

*Op beide locaties wordt gewerkt met thermostaat verwarming, waardoor niet onnodig hoog gestookt hoeft te worden.

*Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met gerecycled (knutsel) materiaal.

*Luierafval wordt zo min mogelijk gehouden en kinderen worden vanaf 2 jaar actief gestimuleerd om op het potje of het toilet te gaan. Tevens zijn we bezig met het organiseren van apart luierafval!

*Alle communicatie, nieuwsbrieven en facturatie verlopen digitaal.

*Ouders worden in duurzaamheid betrokken via de nieuwsbrief en via ‘de kringloop’ van (spel)materiaal.

*Kiddo Care is aangesloten op groene stroom en bankiert ‘groen’ (Triodosbank).

*Inkoop wordt zo veel mogelijk streekgebonden, bio- en/of ecologisch gedaan en met een zo groot mogelijke beperking van verpakkingsmaterialen. We nemen bijvoorbeeld fruit & groente af van een lokale fruitteler, De Sterregaard.

*Kinderen spelen dagelijks buiten, het liefst in een zo groen mogelijke buitenruimte, waarbij de mogelijkheden tot verbeelding en ontwikkeling worden gestimuleerd, het kind wordt vrijgelaten om te ontdekken en de natuur, in haar breedste zin, wordt bekeken en besproken.

Kiddo Care is onderstreept het belang van duurzaamheid binnen de kinderopvang, onze medewerkers zijn immers een voorbeeld voor de kinderen die we opvangen en we blijven hierin een groe(ie)n(d)e & uitdagende toekomst zien!