Ziektebeleid

Wanneer uw kind ’s ochtends ziek is vragen wij u dit telefonisch te melden aan de groepsleiding. Wanneer u verwacht dat uw kind de volgende dag/keer weer aanwezig zal zijn vragen wij u dit ook telefonisch door te geven. Ook zullen we u vragen naar de oorzaak van het ziek zijn van uw kind zodat wanneer het gaat om een besmettelijke ziekte, andere ouders en groepsleiding hiervan op de hoogte kunnen worden gesteld.

Aan de hand van dit beleid bepaalt het team van Kiddo Care wanneer uw (zieke) kind wel of niet naar het kindercentrum kan komen ofwel wanneer wij u vragen uw kind op te halen.

Bij een lichaamstemperatuur van 38,5c of hoger wordt u verzocht uw kind direct op te komen halen. Het kind is met deze vorm van verhoging/koorts thuis, in zijn vertrouwde omgeving, beter af dan op het kindercentrum.
Deze temperatuur wordt bij Kiddo Care voornamelijk in het oor van het kind gemeten.

Bij ziekte van een kind letten wij op:

  • De gezondheid en het welbevinden van het kind.
  • De gezondheid van de andere kinderen.

De gezondheid en het welbevinden van het kind.

Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommigen willen graag de meest vertrouwde persoon (een van de ouders) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In deze gevallen is het kind thuis beter op zijn plaats. Een ziek kind kan op de opvang niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen.

De gezondheid van de andere kinderen.

Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen voordat het zieke kind verschijnselen vertoont en de diagnose gesteld wordt. In deze situaties is het niet mogelijk om besmetting te voorkomen. Wanneer het echter mogelijk is zal de groepsleiding de besmetting proberen te beperken.

Het is de verantwoordelijkheid van u als ouder om het kindercentrum op de hoogte te brengen van een mogelijke besmettelijke ziekte van uw kind.

Het is de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf om ouders te informeren over een op het kindercentrum heersende besmettelijke ziekte.

De pedagogisch medewerker kan twijfelen of er sprake is van een besmettelijke uitslag bij het kind. Er kan dan worden verzocht om met het kind naar de huisarts te gaan om dit te laten vaststellen. Risico doelgroepen kunnen dan geïnformeerd worden.

Kiddo Care hanteert hierbij het beleid dat door de GGD geschreven wordt.